RODO

 


ZMIANY W PRZEPISACH O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Uprzejmie informuję, że z dniem 25.05.2018 r. dane osobowe w Centrum Opieki nad Dzieckiem "Dąbrówka" w Jeleniej Górze, w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej "Dąbrówka 1" w Jeleniej Górze, Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej "Dąbrówka 2" w Jeleniej Górze oraz w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej "Dąbrówka 3" w Jeleniej Górze będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), /Dz.U.UE.L.2016.119.1 tzw. RODO/ oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018r. (Dz. U z 2018r. , poz. 1000)

Dyrektor Centrum Opieki nad Dzieckiem
"Dąbrówka" 
w Jeleniej Górze
Katarzyna Lenart - Wyrobek

Co to jest RODO?

 

Jest to powszechnie używany skrót „Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych"

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. z dnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Jaki jest cel RODO?

Cele reformy ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej i zmiany systemu źródeł prawa:

  • harmonizacja przepisów w UE, wypracowanie mechanizmu spójności,
  • wprowadzenie równorzędnego ale podwyższonego stopnia ochrony danych we wszystkich państwach członkowskich UE,
  • zachowanie swobody przepływu danych osobowych w ramach UE,
  • dostosowanie przepisów do rozwoju nowych technologii przetwarzania danych osobowych,
  • potrzeba zagwarantowania wysokiego standardu prawa do ochrony danych osobowych zaliczanego do fundamentalnych praw i wolności.

Od kiedy obowiązują zmiany?

Przepisy RODO stosujemy od dnia  25.05.2018 r.

 

W związku z wejściem w życie dnia 25.05.2018 Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych prosimy o zapoznanie się z niniejszymi Klauzulami Informacyjnymi: