O NAS


Do 31 grudnia 2013 r. w ramach struktury instytucjonalnej pieczy zastępczej w Mieście Jelenia Góra funkcjonował Dom Dziecka Nr2 „Dąbrówka”-  Placówka Wielofunkcyjna.

Dostosowując się do obowiązujących standardów opieki Placówka Wielofunkcyjna została na mocy uchwały nr 446.XLVII.2013 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 5 grudnia 2013 r. zlikwidowana, a na jej miejsce utworzono Centrum Opieki nad Dzieckiem „Dąbrówka” w Jeleniej Górze oraz Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą „Dąbrówka 1” w Jeleniej Górze, Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą „Dąbrówka 2” w Jeleniej Górze, Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą „Dąbrówka 3” w Jeleniej Górze .

Centrum jest jednostką budżetową Miasta Jelenia Góra powołaną do obsługi ekonomiczno - administracyjnej i organizacyjnej placówek opiekuńczo – wychowawczych.

„Dąbrówka 1”, „Dąbrówka 2” są Placówkami Opiekuńczo – Wychowawczymi typu socjalizującego zapewniające całodobową opiekę i wychowanie dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej oraz zaspokajające niezbędne potrzeby bytowe, rozwojowe, emocjonalne, społeczne, religijne. Zapewniają także dzieciom korzystanie z przysługujących na podstawie odrębnych przepisów świadczeń zdrowotnych i kształcenia. Placówki te podejmują również działania w celu jak najszybszego powrotu dziecka do rodziny naturalnej lub znalezienia rodziny przysposabiającej bądź umieszczenia w rodzinnych formach opieki zastępczej.

„Dąbrówka 3”jest Placówką Opiekuńczo – Wychowawczą typu socjalizacyjno – interwencyjną, która zapewnia dodatkowo doraźną opiekę nad dzieckiem w czasie trwania sytuacji kryzysowej.

W poszczególnych Placówkach Opiekuńczo – Wychowawczych przebywać może zgodnie z regulaminem 14 wychowanków.

Nasze Centrum i Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze znajdują się w  murach budynku wzniesionego z cegły i kamienia z 1910 roku, w zacisznej scenerii pięknego parku z monumentalnymi dębami, narzutowymi skałami zwanymi Skałami Cygana oraz stawu z wbudowanymi wysepkami.

images/stories/dom_zew/zew_4.jpgimages/stories/dom_zew/zew_1.jpgimages/stories/dom_zew/zew_2.jpgimages/stories/dom_zew/zew_3.jpgimages/stories/dom_zew/zew_5.jpgimages/stories/dom_zew/plac_zabaw.jpgimages/stories/dom_zew/tablica.jpgimages/stories/dom_zew/domek_1.jpg

Nasz Dom z zewnątrz

Czas wolny dzieci nasze mogą spędzać mając do dyspozycji boisko trawiaste do piłki nożnej, korty z twardą nawierzchnią do gry w koszykówkę oraz plac zabaw dla maluchów.  Samorząd wychowanków co miesiąc opracowuje kalendarz wydarzeń w ramach których,  organizujemy Andrzejki, zabawy karnawałowe, pikniki wędkarskie, imieniny, urodziny wychowanków. Uroczystą oprawę mają również wydarzenia ważne i osobiste dla każdego dziecka tj. przystąpienie do sakramentu Pierwszej Komunii Świętej, sakramentu Bierzmowania, ukończenie szkoły, jak i usamodzielnianie się i opuszczenia placówki. Tradycją w naszych domach jest również organizowanie Wieczoru Wigilijnego, w którym uczestniczą wszyscy wychowankowie, pracownicy oraz zaprzyjaźnieni goście. Na terenie „Dąbrówki” odbywa się szereg imprez sportowych, rekreacyjnych, artystycznych i rozrywkowych. Są wśród nich m.in. Zawody Sprawnościowo – Obronne, Plenerowe Spotkania ze Sztuką – Dzień Młodego Artysty oraz  wiele innych.

Każde dziecko potrzebuje bezwarunkowej miłości, akceptacji i ciepła rodzinnego domu, nie każde ma jednak szczęście wzrastać od urodzenia w takiej rodzinie. Od początku istnienia, priorytetem „Dąbrówki” jest zapewnienie wychowankom prawdziwego rodzinnego ciepła oraz atmosfery sprzyjającej opiece i właściwemu wychowaniu, a także podtrzymywanie kontaktów dziecka z rodzicami biologicznymi oraz z rodzinami spokrewnionymi.

images/stories/dom_wew/uczelnia_grupa2.jpgimages/stories/dom_wew/uczelnia_stol.jpgimages/stories/dom_wew/pokoj1.jpgimages/stories/dom_wew/pokoj2.jpgimages/stories/dom_wew/kuchenka3.jpgimages/stories/dom_wew/jadalnia1.jpgimages/stories/dom_wew/swietlica.jpgimages/stories/dom_wew/biblioteka2.jpg

Nasz Dom w wewnątrz